Toitumiseelistuste ja inimese iseloomu vahelt avastati seos

Kas taimetoitlased ja veganid on avatumad ja koostööaltimad kui toiduks liha tarbivad inimesed? Nüüd me teame vastust.

© Shutterstock

BJØRN FALCK MADSEN

24. NOVEMBER 2023

„Sa oled see, mida sa sööd,“ on ikka ja jälle öeldud. Tavaliselt iseloomustatakse eeltoodud fraasiga teise inimese tervist või tema füüsilist väljanägemist, näiteks suurenenud kehakaalu või kõrget vererõhku. Nüüd aga väidavad teadlased, et on avastanud seose sinu toitumiseelistuste ja isiksuseomaduste vahelt.

Miks üha enam inimesi loobub lihast?

Läänelikes ühiskondades loobub üha rohkem inimesi lihatoodetest või vähendab liha tarbimist. Taimetoitlaste (nemad tarbivad vähesel määral loomseid saadusi) ja veganite (täielikult taimetoitlased) arv on jällegi tõusuteel. See tõsiasi valmistab teadlastele peamurdmist ning ühe järjekordse uuringuga proovisid Šveitsi ja Uus-Meremaa teadlased teada saada, miks inimesed oma toitumiseelistusi muudavad.

„Meile pakuvad huvi asjaolud, mis motiveerivad inimesi hakkama taimetoitlasteks või veganiteks, sest sellisel käitumisel on positiivne mõju jätkusuutlikkusele ja loomade heaolule, samuti vähendab see loomadelt inimesele kanduvate haiguste esinemise tõenäosust,“ lausus Christopher J Hopwood, Zürichi ülikooli käitumispsühholoogia professor ja üks uuringu kaasautoritest.

Uuringus analüüsiti kolme inimgruppi – omnivoore ehk kõigesööjaid, taimetoitlasi ja veganeid – ning uuriti seoseid nende inimeste toitumiseelistuste ja iseloomude vahel.

Veganid on kõige avatumad

Teadlased töötasid suurte andmebaasidega ning analüüsisid varasemaid uuringuid, mille käigus oli vaadeldud inimeste isiksusejooni. Uurijad kasutasid niinimetatud „Suure viisiku“ isiksusejoonte mudelit. See psühholoogias kasutatav mudel kirjeldab inimese iseloomu viie dimensiooni abil, milleks on avatus kogemusele, meelekindlus, ekstravertsus, koostöövalmidus ja neurootilisus.

Töö käigus analüüsiti üheksat varasemat uuringut, mille käigus oli küsitletud peaaegu 70 000 inimest Saksamaalt, USAst ja Uus-Meremaalt. Numbrite põhjal jõudsid teadlased järeldusele, et taimetoitlased ja veganid on iseloomult avatumad ja sõbralikumad kui nende omnivooridest kaasteelised. Taimetoitlaste ja veganite iseloomude mõõtmisel saadi omakorda teada, et veganid on taimetoitlastest avatumad.

Märkimisväärsel kombel ei avastanud uurijad toitumiseelistuste ja iseloomu vahelt muid olulisi seoseid. See tähendab, et taimetoitlaste, veganite ja omnivooride iseloomudes ei ole meelekindluse, neurootilisuse ja ekstravertsuse osas erinevusi. „Tegelikult oli meil hüpotees, et taimetoitlased on omnivooridest neurootilisemad, kuid see ei osutunud tõeks,“ nentis Hopwood.

Uuringu tõsiseltvõetavusel on mõistagi omad nüansid. Esiteks, teadustöö raames uuriti ainult mõnda läänemaailma inimrühma ning kasutati vaid ühte iseloomu mõõtmise mudelit. Teiseks, uuringu käigus ei võetud arvesse ühiskondlikke ja poliitilisi hoiakuid, mis võivad mõjutada inimesi loomsete toiduainete tarbimist vähendama.

Loe ka neid artikleid

Tere Tulemast tagasi!

Sisesta enda kasutajaandmed

Taasta enda parool

Palun sisesta parooli taastamiseks, enda kasutajanimi või emaili aadress